Scroll To Top behandlingar
 

ANVISNINGAR INFÖR IMPLANTATOPERATION


Ingreppet utföres med lokalbedövning, och är då smärtfritt. Några enstaka gånger kan man behöva komplettera bedövningen under ingreppet.

Antibiotika ger infektionsskydd under läkningsperioden. Du får en engångsdos om 3 tabletter före operationen. Vid penicillinallergi får Du ett annat preparat.

Rökning anses försämra benläkningen och ger på sikt ett porösare ben.

I några procent av samtliga fall kan implantat stötas bort under inläkningen. Efter läkning opereras i så fall in nya implantat ( vanligen kostnadsfritt ).

Känselstörning kan inträffa vid operation i underkäken. Vanligen kommer känseln tillbaka efter några veckor. I mycket sällsynta fall kan känselstörning bestå.

På sikt kan implantat förloras precis som vid vanlig tandlossning. God munhygien samt att avstå rökning förbättrar prognosen.

ANVISNINGAR EFTER IMPLANTATOPERATION


Kraftiga blåmärken i ansiktet är helt normalt och försvinner efter några veckor. Vid värk, tag smärtstillande tabletter enligt ordination. Rekommenderade preparat är: Ibumetin 400 mg, Ipren 400 mg. Dessa kan kombineras med Alvedon eller Panodil för förstärkt effekt. Vid magsår eller överkänslighet tag endast Alvedon alt Panodil.

Smärre blödning kan inträffa efteråt, och är vanligtvis helt betydelselöst. Om blödning uppstår stoppas den lättast genom kompression över området, ex genom att bita på en sammanrullad kompress under minst 15 minuter. Undvik att skölja munnen med vatten under minst 2 tim efter operationen. Detta löser annars upp blodkoaglet. Om ändå problem kvarstår ring ordinarie klinik i första hand. Alternativt ansvarig op sköterska Anne tel: 0705580174.

Flytande eller halvfast kost rekommenderas under den första veckan för att undvika skador på det hopsydda såret.

Om det är svårt med normal tandborstning, rekommenderas munsköljning med Klorhexidin lösning. Finns receptfritt på apotek.

När suturerna tagits efter ca 10-14 dagar, kan ev protes justeras in. Protes får ej användas förrän justering gjorts.

För tidig belastning kan äventyra behandlingsresultatet.